احداث واحد تولید مواد شوینده و آرایشی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید مواد شوینده و آرایشی
کارفرما :
شرکت بین الملل اروند خلیج فارس
محل اجرا:
خوزستان- آبادان- منطقه آزاد اروند
محصولات تولیدی:
تولید و بسته بندی پودر میوه جات
ظرفیت طرح : ۱۵۵۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۱۷۳۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۶۰۰۰متر
میزان اشتغال : ۱۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز