احداث واحد تولید میلگرد از ضایعات آهن

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید میلگرد از ضایعات آهن
کارفرما :
آقای محمد کمر زرد
محل اجرا:
هرمزگان
محصولات تولیدی:
میلگرد آهنی
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۷۷۹۰۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۸۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : آذر ۱۳۹۲

۲/۵ - (۱ امتیاز)