عنوان پروژه:واحد تولید ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی
کارفرما:خانم نجما رحمان زاده
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس – شهرک صنعتی طبس
مساحت مکان پروژه: ۲,۹۴۲.۶۵ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۹۱,۳۲۹,۷۰۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۱۱,۴۴۴,۷۶۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)