احداث واحد تولید ورمی کمپوست و فرآورده های جانبی

عنوان پروژه : احداث واحد تولید ورمی کمپوست و فرآورده های جانبی
کارفرما : محمدرضا سنایی فر
محل اجرا: خراسان جنوبی-سربیشه
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ورمی کمپوست حیوانی ۲۰۰۰ تن،ورمی کمپوست گیاهی ۲۰۰۰ تن،ورمی کمپوست غنی شده ۲۰۰۰ تن، پودر کرم خاکی ۲۰ تن،روغن کرم خاکی ۲ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۴۸۸۱ میلیون ریال
تاریخ انجام کار : شهریور ۹۵

امتیاز