احداث واحد تولید ومونتاژ لوازم خانگی

پروژه : احداث واحد تولید ومونتاژ لوازم خانگی
کارفرما : بریکان الکتریک ایرانیان
محل اجرا: استان بوشهر-شهرک صنعتی دلوار تنگستان
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰۰ دستگاه در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۹۳۴۷ میلیون ریال
تاریخ انجام: شهریور ۹۴

امتیاز