احداث واحد تولید و بسته بندی آب آشامیدنی

پروژه : احداث واحد تولید و بسته بندی آب آشامیدنی
کارفرما : مرتضی قلندری
محل اجرا: استان همدان – شهرستان رزین- روستای شوند
محصولات تولیدی: اب آشامیدنی
ظرفیت طرح : ۵۰۰۰۰۰۰۰ لیتر در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۵۵۶۷ میلیون ریال
تاریخ انجام: اردیبهشت ۹۴

امتیاز