احداث واحد تولید و بسته بندی آب معدنی

پروژه : احداث واحد تولید و بسته بندی آب معدنی
کارفرما : نیرآب چشمه سبلان
محل اجرا: استان اردبیل-شهرک صنعتی تخصصی آب
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۶۹۷۶۸۰۰۰ لیتر در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۲۰۵۱ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر ۹۴

۵/۵ - (۱ امتیاز)