احداث واحد تولید و بسته بندی آب معدنی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید و بسته بندی آب معدنی

کارفرما :

منصور طهماسبی فولادی
محل اجرا:

لرستان – خرم آباد

محصولات تولیدی:

انواع آب معدنی طبیعی

ظرفیت طرح : ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ عدد در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۸۶۰۱۴ میلیون ریال

مساحت زمین : ۴۵۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۳۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۳

امتیاز