احداث واحد تولید و بسته بندی روغن کنجد از دانه های روغنی

پروژه : احداث واحد تولید و بسته بندی روغن کنجد از دانه های روغنی
کارفرما : ابراهیم میرعزیزی
محل اجرا: استان البرز-شهرک صنعتی اشتهارد
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۱۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۱۶۳ میلیون ریال
تاریخ انجام: شهریور ۹۴

امتیاز