احداث واحد تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی
کارفرما :
 حسن مردانی
محل اجرا:
کرمان – عنبرآباد
محصولات تولیدی: کنسرو غیر گوشتی-انواع مربای میوه-انواع مربای رزیمی بدون شکر-حفاظت از فساد میوه جات و سبزیجات بروش شوریجات و ترشیجات-انواع شربت از مرکبات-کنسرو ماهی تن
ظرفیت طرح :  ۴۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۹۹۶۴۲ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۴۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

امتیاز