احداث واحد تولید و بسته بندی کاغذ A4

عنوان پروژه :  
احداث واحد تولید و بسته بندی کاغذ A4
کارفرما :
امین پور نعمت
محل اجرا:
 خوزستان-اندیمشک
محصولات تولیدی:
 خدمات برش و بسته بندی کاغذ
ظرفیت طرح :  ۱۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۶۵۵۷ میلیون ریال
مساحت زمین :  ۱۵۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۱۲ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

۴/۵ - (۲ امتیاز)