واحد تولید و مونتاژ انواع لوازم خانگی برقی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید و مونتاژ لوازم خانگی
کارفرما :
آقای محمد تحویلیان
محل اجرا:
اصفهان
محصولات تولیدی:
فلاسک چای، ساندویچ ساز، چای ساز
ظرفیت طرح : ۱۳۰۰۰۰ عدد در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۸۶۲۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

امتیاز