احداث واحد تولید و پرورش بلدرچین در قالب مصارف خانگی

عنوان پروژه : احداث واحد تولید و پرورش بلدرچین در قالب مصارف خانگی
کارفرما : شرکت شفا داروی پرشین
محل اجرا: استان مازندران
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۱.۸۵۰.۰۰۰ قطعه در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۴۵۶ میلیون ریال
تاریخ انجام کار : آبان ۹۵

امتیاز