عنوان پروژه :
احداث واحد تولید پریفرم،بطری پت و درب بطری

کارفرما :

هادی جاویدی
محل اجرا:

خراسان شمالی – شهرک صنعتی شیروان

محصولات تولیدی:

انواع پری فرم – بطری از PET

ظرفیت طرح : ۵۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۵۲۹۸ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۵۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۹ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۳

امتیاز