عنوان پروژه: احداث واحد تولید پلی استایرن انبساطی
کارفرما: شرکت برسام معدن کیهان
مکان اجرای طرح: استان قم
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰.۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲,۳۹۳,۸۴۳,۶۶۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴/۵ - (۱ امتیاز)