احداث واحد تولید پودر میوه

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید پودر میوه
کارفرما :
خانم منیره مسعودی
محل اجرا:
اصفهان- اصفهان
محصولات تولیدی:
تولید و بسته بندی پودر میوه جات
ظرفیت طرح : ۳۱ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۱۴۰ میلیون ریال
مساحت زمین : استیجاری
میزان اشتغال : ۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز