احداث واحد تولید پودر میکرونیزه و کائولن و کانیهای صنعتی

پروژه : احداث واحد تولید پودر میکرونیزه و کائولن و کانیهای صنعتی
کارفرما : صنایع کاشی و سرامیک فرزاد
محل اجرا: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیزرجند
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۸۳۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۷۴۶۶ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر ۹۴

امتیاز