احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم

عنوان پروژه : احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم
کارفرما : هادی انتظاریان اردکانی
محل اجرا: استان یزد- شهرستان اردکان
محصولات تولیدی:کاغذ
ظرفیت طرح : ۵۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۵۴۲۴ میلیون ریال
تاریخ انجام: مرداد ۹۴

امتیاز