احداث واحد تولید گاز اکسیژن طبی و صنعتی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید گاز اکسیژن طبی و صنعتی

کارفرما :

کریم مردانی پور
محل اجرا:

دره شهر

محصولات تولیدی:

اکسیزن صنعتی – اکسیژن طبی

ظرفیت طرح : ۵۰۰۰۰۰ مترمکعب در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۸۴۲۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۴۱۶۰ متر

میزان اشتغال : ۲۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

۳.۳/۵ - (۱۰ امتیاز)