عنوان پروژه: احداث واحد تکثیر و پرورش زالوی طبی
کارفرما:آقای مسعود بهارشاهی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – روستای کلاته بجدی
مساحت زمین: ۶,۳۲۴ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۹۰,۱۲۹,۳۹۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۹,۳۷۴,۹۸۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)