احداث واحد جمع آوری و فرآوری کرم خاکی جهت تولید روغن و استفاده به عنوان منبع پروتیین در پرورش طیور و آبزیان

عنوان پروژه :
 احداث واحدجمع آوری و فرآوری کرم خاکی جهت تولید روغن و استفاده به عنوان منبع پروتیین در پرورش طیور و آبزیان
 کارفرما :
 محمد سرایی
 محل اجرا:
 مرکزی – اراک
 محصولات تولیدی:
 پودر کرم خاکی جهت تغذیه آبزیان
 ظرفیت طرح :  ۶۰۰ تن در سال
 سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۲۷ میلیون ریال
 مساحت زمین : …
 میزان اشتغال :  ۶ نفر به طور مستقیم
 تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۳

امتیاز