احداث واحد ساخت و تغییر شناورهای صیادی،باربری،لنج و لندیرافت

عنوان پروژه : احداث واحد ساخت و تغییر شناورهای صیادی،باربری،لنج و لندیرافت
کارفرما : شرکت خلیج فارس
محل اجرا: استان هرمزگان – شهرستان ابوموسی
ظرفیت طرح : ۱۰ فروند ساخت و ۶۰ فروند تعمیر
سرمایه گذاری ثابت: ۳۲۱۸۱۲ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر ۹۴

امتیاز