احداث واحد سنگبری و تولید سنگ آنتیک

عنوان پروژه :

احداث واحد سنگبری و تولید سنگ آنتیک

کارفرما :

آگروه سرمایه گذاری پارس هورخش

محل اجرا:

خراسان شمالی

محصولات تولیدی:

سنگ برش خورده، جلا شده و سنگ آنتیک

ظرفیت طرح : ۳۰۰۰۰۰۰ متر مربع در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۸۵۶۷۰۰ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۱۱ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : آذر ۱۳۹۲

امتیاز