احداث واحد سنگبری و تولید قطعات بتنی پیش ساخته

عنوان پروژه : احداث واحد سنگبری و تولید قطعات بتنی پیش ساخته
کارفرما : شرکت پاترا بتن آپادانا
محل اجرا: استان تهران – شهرک صنعتی شمس آباد
محصولات تولیدی:قطعات بتنی پیش ساخته
ظرفیت طرح : ۷۰۸۰۰ تن
سرمایه گذاری ثابت: ۵۳۸۲۸ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر ۹۴

امتیاز