احداث واحد سولفوناسیون الکیل بنزن

عنوان پروژه :
احداث واحد سولفوناسیون الکیل بنزن
کارفرما :
آقای امیر مهاجر
محل اجرا:
تهران
محصولات تولیدی:
الکیل بنزن خطی سولفونه( اسید سولفونیک)
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۸۲۸۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : دی ۱۳۹۲

۳/۵ - (۱ امتیاز)