احداث واحد طراحی و مونتاژ تریلر و نیم تریلر

عنوان پروژه :
 احداث واحد طراحی و مونتاژ تریلر و نیم تریلر
کارفرما :
عباس فیاض
محل اجرا:
خراسان شمالی- بجنورد
محصولات تولیدی:
 تریلر و نیم تریلر
ظرفیت طرح :  ۱۲۰ دستگاه در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۶.۵۰۹.۴۳۰  میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۵۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۲۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۳

۵/۵ - (۱ امتیاز)