عنوان پروژه: احداث واحد فرآوری و بسته بندی عسل
کارفرما: آقای شهرام نبوی
مکان اجرای طرح: استان مرکزی
مساحت زمین: ۲,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۱۱,۲۳۴,۰۴۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۶,۸۰۵,۷۳۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)