احداث واحد مرغداری گوشتی

عنوان پروژه : احداث واحد مرغداری گوشتی
کارفرما : تکتم قلیزاده
محل اجرا: استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – بخش ماژان – اراضی روستای همند
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰۰ قطعه در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۵۹۵۳ میلیون ریال
تاریخ انجام کار : دی ۹۵

۵/۵ - (۲ امتیاز)