احداث واحد پخش سراسری داروهای دامپزشکی و مواد بیولوژیک

عنوان پروژه :
احداث واحد پخش سراسری داروهای دامپزشکی و مواد بیولوژیک
کارفرما :
 شرکت یاس دارو پخش راستین
محل اجرا:
 …
محصولات تولیدی:

ظرفیت طرح :  ۱۰۰۰۰۰ متر مربع در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۰۱۴۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۷۲۰ متر
میزان اشتغال :  ۱۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۳

امتیاز