پرواربندی بره پرواری

عنوان پروژه :احداث واحد پرواربندی بره پرواری
کارفرما : علیرضا پیامنی
محل اجرا: استان لرستان- شهرستاتن درود- روستای باغ آقا علی سفلی
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۲۰۰ راس در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۸۵ میلیون ریال
تاریخ انجام: اردیبهشت ۹۴

۲/۵ - (۱ امتیاز)