احداث واحد پرورش بوقلمون گوشتی

عنوان پروژه :
احداث واحد پرورش بوقلمون گوشتی
کارفرما :
آقای بدرآبادی
محل اجرا:
استان کرمان
محصولات تولیدی:
پرورش بوقلمون گوشتی
ظرفیت طرح : ۲۵۰۰ قطعه در هر دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۳۳۸۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۱

امتیاز