احداث واحد پرورش شترمرغ گوشتی

عنوان پروژه : احداث واحد پرورش شترمرغ گوشتی
کارفرما : حسین رفیعی
محل اجرا: استان خراسان جنوبی – شهرستان بشرویه-روستای کرند
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۵۰۰ قطعه در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۴۰۵۳ میلیون ریال
تاریخ انجام: آبان ۹۴

امتیاز