احداث واحد پرورش ماهیان خاویاری

عنوان پروژه : احداث واحد پرورش ماهیان خاویاری
کارفرما : عباس اسلامی
محل اجرا: استان کرمان – شهرستان زرند – روستای شعبجره
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۷ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۹۳۴ میلیون ریال
تاریخ انجام کار : دی ۹۵

امتیاز