احداث واحد پرورش ماهیان گرمابی

عنوان پروژه : احداث واحد پرورش ماهیان گرمابی
کارفرما : حدکرمی
محل اجرا: استان بوشهر-شهرستان دیر-دهستان سرمستان
ظرفیت طرح : ۸۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۱۲۸ میلیون ریال
تاریخ انجام کار : دی ۹۵

امتیاز