احداث واحد پرورش گاومیش شیری و پرواری

عنوان پروژه: احداث واحد پرورش گاومیش شیری و پرواری
کارفرما : آرمان شکیبا
محل اجرا: کردستان .شهرستان مریوان
ظرفیت طرح : ۷۰ راس
سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۱۷۴ میلیون ریال
تاریخ انجام کار : شهریور ۹۵

۳/۵ - (۱ امتیاز)