احداث واحد پنبه پاک کنی

عنوان پروژه :
احداث واحد پنبه پاک کنی
کارفرما :
شرکت پنبه پاک کنی سفید گل سرایان
محل اجرا:
خراسان جنوبی- سرایان
محصولات تولیدی:
پنبه
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۸۹۴۲میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۳۸۷۳ متر
میزان اشتغال : ۲۲ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : آذر ۱۳۹۲

۵/۵ - (۱ امتیاز)