احداث واحد گاوداری شیری صنعتی

عنوان پروژه : احداث واحد گاوداری شیری صنعتی
کارفرما : شرکت تعاونی مجتمع دامپروری مزرعه جنت فدک آمل
محل اجرا: آمل- کیلومتر ۵ جاده چمستان- روستای تلیران
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۲۰۰ راس دوشا
سرمایه گذاری ثابت: ۴۹۴۶۸ میلیون ریال
تاریخ انجام: مرداد ۹۴

امتیاز