احداث واحد گاوداری شیری

عنوان پروژه : احداث واحد گاوداری شیری
کارفرما : محمد حسین غلامی
محل اجرا: استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان – بخش مرکزی – اراضی روستای دهنو
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۵۰ راس
سرمایه گذاری ثابت: ۸۱۵۴ میلیون ریال
تاریخ انجام کار : آذر ۹۵

امتیاز