عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحدفرآوری و بسته بندی خشکبار
کارفرما : سید جلال الدین عمادی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – بخش مرکزی – روستای سیوجان
ظرفیت تولید : 200 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 17.238.033 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی