احداث و بهره برداری از واحد تولید بسته بندی آب معدنی

پروژه : احداث و بهره برداری از واحد تولید بسته بندی آب معدنی
کارفرما : مسعود ایران زاده
محل اجرا: استان آذربایجان شرقی-شهرستان سراب- دهستان اردها
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۹۶۷۶۸۰۰۰ لیتر در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۸۷۴۸۶ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر ۹۴

امتیاز