عنوان پروژه : طرح احداث و بهره برداری از واحد تولید سرب از باطری و کنسانتره
کارفرما : جلیل شیبانی نیا
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی- منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
ظرفیت تولید سالیانه : ۳۹۳۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۵۹،۹۴۳،۹۲۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان ۹۷
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز