عنوان پروژه : طرح احداث و بهره برداری از واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری
کارفرما : شهریار طوسی نژاد
مکان اجرای طرح : استان گلستان – شهرستان سرخنکلاته
ظرفیت تولید سالیانه : ۱۵۰۰۰ عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۴،۹۳۴،۴۵۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین ۹۷
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز