عنوان پروژه : طرح احداث و بهره برداری از واحد تکثیر و پرورش عقرب ، جیرجیرک، میل ورم و ملخ
کارفرما : حسام حجت
مکان اجرای طرح : استان کرمان – شهرستان کرمان
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۷،۸۸۰،۵۸۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین ۹۷
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز