عنوان پروژه : طرح احداث و بهره برداری از واحد گلخانه آیروپونیک زعفران
کارفرما : سید محمد حسین بینش طریق
مکان اجرای طرح : استان سمنان- شهرستان سمنان- روستای علاء
ظرفیت تولید سالیانه : ۲۵۹۲۰۰ گرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۲۴،۹۳۸،۷۹۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان ۹۷
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز