عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد نیروگاه برق خورشیدی
کارفرما : شرکت تعاونی مرغداران سلامت
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – روستای تقاب
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 1,804,207 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی