عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد نیروگاه برق خورشیدی
کارفرما : حسین علی عباسپور
مکان اجرای طرح :استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
توان اسمی نیروگاه : 125 کیلو وات
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 10,486,301 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی