عنوان پروژه : طرح احداث و بهره برداری از واحد پالایشگاه قیر
کارفرما : شرکت آراز قیر آذربایجان
مکان اجرای طرح : استان آذربایجان غربی – شهرستان خوی
ظرفیت تولید سالیانه : 64000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 162،305،004 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی