طرح تولید سالامبور (4)

عنوان پروژه : طرح احداث و بهره برداری از واحد پرورش بز سانن
کارفرما : آرش ساعدی
مکان اجرای طرح : استان تهران- شهرستان فیروزکوه
ظرفیت تولید سالیانه : ۲۰۰ راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۱۷،۵۵۷،۱۸۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان ۹۷
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز