احداث و بهره برداری از واحد پرورش گوسفند داشتی

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد پرورش گوسفند داشتی
کارفرما : شرکت شفا داروی پرشین
محل اجرا: استان مازندران- شهرستان سوادکوه-روستای پالند رودبار
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰ راس در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۸۲۷ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر ۹۵

امتیاز