احداث و بهره برداری از گلخانه صیفیجات

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از گلخانه صیفیجات
کارفرما : سید حسن وزیری
محل اجرا: استان خراسان جنوبی- شهرستان فردوس
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۱۲۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۰۳۲ میلیون ریال
تاریخ انجام : آبان ۹۴

امتیاز